Obec Dubová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Koronavírus - aktualizované 16.9.2020

Koronavírus - aktualizované 16.9.2020
Pravidelne aktualizované informácie pre obyvateľov obce

Od 14.9.2020 od 6.00 hod platí aj pre okres Pezinok

 • Hromadné podujatia exteriér – do 100, interiér – do 50 osôb (výnimka – všetci budú mať negatívny test nie starší ako 12 hodín)
 • Hromadné podujatia len do 23.00 hod. (výnimka svadba do 30 osôb)
 • Zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a rokovania verejnej správy (podmienky vo vyhláške)
 • Plavárne a kúpaliská – kapacita do 50%
 • Zariadenia stravovania a zábavy – do 23.00 hod. (okrem svadieb do 30 osôb)
 • Zákaz návštev lôžkových oddelení  zdravotníckych zariadení a interiéru sociálnych zariadení (výnimka sviatosť pomazania kňazom)
 • Pre cirkvi – dodržiavanie prísnych opatrení pri cirkevných obradoch
 • Neodporúča sa organizovať podujatia pre seniorov a rodinné oslavy, posedenia
 • Obyvateľom sa odporúča očkovanie proti sezónnej chrípke a pneumóniám

 

 

Newsletter ZMOS 4.9.2020

 

ZMOS
ZMOS požiadal poslancov parlamentu o legislatívnu aktivitu kvôli kuchynskému bioodpadu. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa listom obrátil na poslankyne a poslancov parlamentu, ktorí pôsobia v samospráve. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-poziadal-poslancov-parlamentu-o-legislativnu-aktivitu-kvoli-kuchynskemu-bioodpadu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS uspel v rokovaniach o peniaze na matriky. Združenie miest a obcí Slovenska presadilo v rokovaniach s rezortom financií navýšeniu výdavkov na činnosť matrík v roku 2020 o viac ako 1, 3 milióna eur. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-uspel-v-rokovaniach-o-peniaze-na-matriky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Pravidlá nosenia rúšok v školách
. Úrad verejného zdravotníctva zverejnil na svojej web stránke ako vybaviť žiakov do školy rúškami, ako správne použiť tvárové rúško, prečo má vôbec nosenie tvárových rúšok význam a pravidlá nosenia rúšok na školách. Viac TU https://www.zmos.sk/pravidla-nosenia-rusok-v-skolach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

               

Dôležité! Podpora udržania zamestnanosti v materských školách. Kancelária ZMOS informuje, že termín na predkladanie žiadosti  o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ bol v rámci aktualizácie oznámenia posunutý z 31.augusta 2020 na 31. december 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/dolezite--podpora-udrzania-zamestnanosti-v-materskych-skolach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Súťaž pre školy: Anketa Strom roka 2020. Súťaž pre školy - celoslovenská anketa Strom roka 2020, aj tento rok ponúka možnosť školám zapojiť sa do súťaže o výsadbový materiál na skrášlenie a spríjemnenie svojich školských areálov. Viac TU https://www.zmos.sk/sutaz-pre-skoly-anketa-strom-roka-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Slovenská pedagogická knižnica vyhlasuje 16. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 26. októbra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/najzaujimavejsie-podujatie-skolskej-kniznice-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Rokovanie NR SR. V stredu 2. septembra 2020 zasadalo parlamentné plénum, otvorili tak v poradí už 11. schôdzu NR SR. Predmetom rokovania boli najmä zákony vrátené prezidentkou SR na opätovné prerokovanie NR SR. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovanie-nr-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PROJEKTOVÉ VÝZVY
Výzva na podporu elektronabíjačiek už zverejnená
. Ministerstvo hospodárstva SR už vyhlásilo druhé kolo výzvy na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Od 2. septembra do 30. novembra môžu samosprávy, aj podnikatelia požiadať o dotáciu na vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Ide o druhé kolo tejto podpory, na ktorú je vyčlenených 650 tisíc eur. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-podporu-elektronabijaciek-uz-zverejnena-oznam/mid/405616/.html#m_405616

               

Podajte si žiadosť o grant z Medzinárodného Vyšehradského Fondu. Od 1. septembra si môžete podať žiadosť o jeden z grantov z Medzinárodného Vyšehradského fondu – Vyšehradské granty, Granty Vyšehradu+ a Strategické granty. Výzva je otvorená do 1. októbra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/podajte-si-ziadost-o-grant-z-medzinarodneho-vysehradskeho-fondu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

Newsletter ZMOS 3.9.2020

ZMOS
ZMOS vypracoval newsletter k problematike priestupkov. Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo newsletter zameraný na problematiku priestupkov v podmienkach miest a obcí. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vypracoval-newsletter-k-problematike-priestupkov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

V príprave Integrovaných územných stratégií je dôležitá dobrá spolupráca partnerov v území. Akú úlohu bude zohrávať sociálno-ekonomické partnerstvo v území v Integrovaných územných stratégiách v budúcom programovom období ? Kto bude rozhodovať o alokácii zdrojov do regiónov ? Budú môcť samosprávy čerpať finančné zdroje zo všetkých politických cieľov EÚ? Na tieto a ďalšie otázky odpovedali zástupcovia rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na stretnutí prípravnej fáze nového programového obdobia  2021 – 2027 v mestách obciach a regiónoch, ktoré zorganizovalo ZMOS minulý týždeň v Bešeňovej. Viac TU https://www.zmos.sk/v-priprave-integrovanych-uzemnych-strategii-je-dolezita-dobra-spolupraca-partnerov-v-uzemi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ENVIFOROND
Špecifikácia činností podpory Envirofondu na rok 2021. Environmentálny fond zverejnil  na svojom webovom sídle dokumenty vo vzťahu k špecifikácii činností podpory na rok 2021. Termín predkladania žiadostí je do 15. decembra 2020 (vrátane). Viac TU https://www.zmos.sk/specifikacia-cinnosti-podpory-envirofondu-na-rok-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Digitálni koordinátori na školách
. Od septembra bude na desiatich školách prebiehať pilotná fáza programu koordinátorov digitálnych kompetencií, ktorého cieľom je zlepšiť vzdelávanie v oblasti informatiky a pomôcť školám efektívne využívať digitálne technológie. Viac TU https://www.zmos.sk/digitalni-koordinatori-na-skolach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚVZ
Bližšie k opatreniam pre verejné kultúrne podujatia v súvislosti s Covid-19
. Ministerstvo kultúry SR zosumarizovalo opatrenia  pre umelecké predstavenia a verejné kultúrne podujatia platné od 1. septembra 2020, ktoré vyplývajú z nových opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Vzťahujú sa medzi iným aj na divadlá, kiná, koncertné sály a iné umelecké centrá a tiež na organizáciu verejných kultúrnych podujatí. Viac TU https://www.zmos.sk/blizsie-k-opatreniam-pre-verejne-kulturne-podujatia-v-suvislosti-s-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Nové usmernenie hlavného hygienika
. Úrad verejného zdravotníctva vydal v poradí už ôsmu aktualizáciu Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-I9. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-usmernenie-hlavneho-hygienika-oznam/mid/405616/.html#m_405616

               

Zoznam bezpečných krajín a nový hraničný režim s Ukrajinou. Ministerstvo vnútra SR zverejnilo nový zoznam krajín bez obmedzenia hraničného režimu a súčasne zverejnila aj štáty, ktoré pribudli na zoznam rizikových krajín. Viac TU https://www.zmos.sk/zoznam-bezpecnych-krajin-a-novy-hranicny-rezim-s-ukrajinou-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

GRANTY
Výzva pre malé projekty z Fondu SK-NIC. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie informuje o výzve Fondu SK-NIC, ktorá je spustená od 1. septembra 2020. Podať žiadosť o grant si môžu žiadatelia do 15. októbra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-pre-male-projekty-z-fondu-sk-nic-oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

VLÁDA A FINANCIE
35. rokovanie vlády SR. V stredu 2. septembra 2020 o 11.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 35. rokovanie vlády. Viac TU https://www.zmos.sk/35-rokovanie-vlady-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Stav štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojej stránke porovnanie príjmov, výdavkov  a schodku štátneho rozpočtu s minulým rokom. Viac TU https://www.zmos.sk/stav-statneho-rozpoctu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 


Verejná konzultácia EK k prekonávaniu prekážok v cezhraniční. Do verejnej konzultácie Európskej komisie o prekonávaní prekážok v pohraničných regiónoch (2020) sa môžete zapojiť do 20. septembra 2020! Viac TU https://www.zmos.sk/verejna-konzultacia-ek-k-prekonavaniu-prekazok-v-cezhranicni-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Dočkali sme sa. Uznesenie vlády č.366 z 10.6.2020 – ukončenie núdzového stavu. Núdzový stav končí uplynutím 13.6.2020 t.j. od 0.00 hodiny 14.6.2020 začnú plynúť lehoty spojené s ukončením núdzového stavu (napr. dane, odvody, obmedzenia...) Zostáva v platnosti Uznesenie vlády č. 111 – ostáva vyhlásená mimoriadna situácia. Nie všetky obmedzenia a usmernenia sú zrušené!

 

Vážení občania,
vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s koronavírusom (COVID-19) v rámci preventívnych opatrení,
budú na Obecnom úrade a Stavebnom úrade v Budmericiach 
od pondelka 11. mája 2020 všetky oddelenia pre verejnosť otvorené v bežných úradných hodinách:

Pondelok:  8:00 - 12:00      13:00 - 15:30

Utorok:       nestránkový deň 

Streda:       8:00 - 12:00       13:00 - 17:00

Štvrtok:       8:00 - 12:00 

Piatok:        nestránkový deň 

Sobota:      7:00 - 12:00  vždy v prvú sobotu v mesiaci

 

Pri vybavovaní záležitostí je potrebné dodržiavať všetky hygienické opatrenia:

 • nosenie rúška na tvári 
 • dezinfikovať si ruky dezinfekčným prostriedkov pri vstupe do budovy Obecného úradu.

Zároveň je dôležité dodržiavať odstup pri čakaní na vybavenie. 

Občanom napriek tomu odporúčame využívať elektronickú
a telefonickú komunikáciu 

Za porozumenie ďakujeme.

 

DSS Pezinok ponuka zamestnania:

DSS Pezinok na Hrnčiarskej ulici prosí o doplnenie personálu, potrebného k prevádzke zariadenia. Momentálne chýba 10 zdravotných sestier a 10 opatrovateliek. Keďže obec Dubová nedisponuje informáciou o kvalifikácii jednotlivých obyvateľov, žiadame dobrovoľníkov s uvedenou kvalifikáciou, aby sa prihlásili telefonicky na obecnom úrade Dubová v pracovnej dobe na číslo 033/642 9324.

 

Skládka odpadov informuje:

Skládka odpadov - Dubová s.r.o. bude od 11.05.2020 fungovať v bežnom prevádzkovom režime!

 

PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA V ŠPORTOVOM AREÁLI

Sokolská 9, 900 90 Dubová

 • Areál otvorený v pracovných dňoch 8.00 – 16.00 hod.
 • Detské ihrisko ostáva MIMO prevádzku - nepoužívať
 • Je možné vykonávať LEN BEZKONTAKTNÉ športy
 • Tréner musí viesť evidenciu osôb, zúčastnených na tréningu (podrobnejšie pravidlá v usmernení hlavného hygienika)
 • V areáli nemá byť viac ako 10 osôb
 • V areáli sa zdržujte čo najmenej – venujte sa športu, nie relaxácii na tráve
 • Dodržujte odporúčaný odstup od ostatných
 • TOALETA a ostatné zariadenia sú mimo prevádzku – nepoužívať
 • Pri príchode a odchode si dezinfikujte ruky !

 

Nové nariadenia od 21.4.2020 od 00.00 hod:

 • Už nie odporúčanie, ale POVINNOSŤ nosiť ochranu horných dýchacích ciest- rúška
 • Výnimky sú uvedené v opatrení na uvz.sk
 • Pred prekrytím nosa a úst – hygiena rúk

Pre verejnú správu (aj samospráva)

 • Povinnosť vylúčiť verejnosť z rokovaní
 • Zabezpečiť pri vstupe do budovy (obecný úrad) dávkovač na dezinfekciu
 • Povinné nosenie rúšok v budove
 • Zverejniť oznam o pravidlách správania a povinnostiach

 

Usmernenie pre záujemcov o dobrovoľné testovanie na COVID – 19

V súvislosti z ohniskom nákazy na COVID – 19 v blízkom Pezinku Vás zdravotníci prosia, aby ste sa nechodili svojvoľne dávať testovať na BA – Kramáre. V týchto dňoch sa tam z tohto dôvodu zhromažďuje veľké množstvo ľudí, teda aj potenciálne nakazených – takýto postup nie je správny!
Ak ste boli v kontakte s pozitívnym človekom a chcete sa dať testovať, musíte dodržať nasledovný postup:

 • vyplniť kontaktný formulár na stránke www.korona.gov.sk
 • následne Vás budú pracovníci RUVZ kontaktovať kedy a kde sa môžete ísť dať testovať

 

Dezinfekcia verejných zariadení

Dňa 15.4.2020 bude obec prostredníctvom akreditovanej spoločnosti vykonávať dezinfekciu verejných zariadení – zastávok hromadnej dopravy, lavičiek a hracích prvkov v parku. Prosíme verejnosť o súčinnosť – lavičky a hracie prvky v parku používajte až od štvrtka 16.4.2020.

 

Dôležitá informácia pre verejnosť

Dôrazne vyzývame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19) a ostatné odporúčania:

 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd,
 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami
 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi a miestam vyššej koncentrácie osôb
 • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter (niektoré zdroje uvádzajú až 4metre) od každého kto kašle alebo kýcha
 • nezúčastňovať sa na hromadných podujatiach, odložiť vybavovanie na úradoch, všetko čo je možné vybavte telefonicky a e-mailom
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov, kľučiek, telefónov, ovládačov elektroniky, počítačov a príslušenstva a všetkého, s čím často manipulujete
 • nosenie rukavíc, ochranného rúška alebo respirátora mimo domu nie je hanba, ale prevencia, dbajte na ich dezinfekciu po použití
 • osobné ochranné pomôcky (rúško, respirátor, ochranná maska s ventilom, bez ventilu...) používajte podľa návodov – rôzne druhy sa používajú rôznym spôsobom !
 • nakupovanie je nutné obmedziť - zabezpečí jeden člen domácnosti s rukavicami a rúškom, obaly potravín dezinfikovať, zeleninu a ovocie umyť
 • pri cestovaní do práce a pobyte vonku si oblečte aj ďalšiu tenkú  vonkajšiu vrstvu, ktorú budete prať hneď po použití a na vyššej teplote (čiapka, pláštik, tenká bunda...)
 • dbajte o prísun vitamínov v strave, stravujte sa zdravo, pobyt na slnku v záhrade prospieva
 • platby miestnych daní, poplatkov za odpad a ostatných platieb zrealizujte internetom, alebo odložte až na mesiac máj - sankcie vyvodzovať obec nebude, smetné nádoby budú vyvezené
 • sledujte verejnoprávne médiá - RTVS alebo webové stránky uvzsr.skwww.minv.skwww.dubova.sk, aktuálne informácie aj na www.bratislavskykraj.sk (Bratislavský samosprávny kraj) a www.zvlatneme.to (mesto Bratislava), nešírte NEOVERENÉ informácie
 • nepodliehajte strachu a panike, správajte sa zodpovedne, zamyslite sa, ako sa dá zabrániť prenášaniu nákazy u vás doma
 • buďte v telefonickom kontakte so svojou rodinou a susedmi, zavolajte im, zaujímajte sa o ich potreby, ponúknite im pomoc, upokojte starších a usmernite mladších
 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby
 • základné príznaky koronavírusu – telesná teplota nad 38 stupňov + kašeľ + dýchavičnosť
 • záujemcovia o dovoz stravy a zabezpečenie ZÁKLADNÝCH potravín
  •  – koordinuje PhDr. Špačková – volajte dopoludnia na 033/642 9324
 • Pre dovoz liekov objednaných prostredníctvom ELEKTRONICKÉHO RECEPTU
  • – koordinuje pani Petra Fandlová – volajte dopoludnia 033/640 9700

-------------------------------------------------

Slovak Lines, a.s. - Informuje

Od 17.03.2020(utorok) do odvolania budú spoje na všetkých prímestských linkách Slovak Lines, a.s.

premávať podľa cestovných poriadkov platných pre sobotu.

-------------------------------------------------

Vážení občania,

vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s koronavírusom (COVID19) sa vrámci preventívnych opatrení, sú na Obecnom úrade a Stavebnom úrade v Budmericiach od 12.marca 2020 všetky oddelenia pre verejnosť uzatvorené.

Občanom  odporúčame prednostne využívať elektronickú a telefonickú komunikáciu https://www.budmerice.sk/kontakty.htm
- pre doručenie žiadostí a inej korešpondencie aj poštovú schránku nainštalovanú pri vchode do Obecného a Stavebného úradu.

Za porozumenie ďakujeme.

-------------------------------------------------

Skládka odpadov Dubová informuje:

Od pondelka 16.3.2020 spoločnosť Skládka odpadov obmedzuje služby na prevádzke z dôvodu pandémie. Prevádzka bude fungovať v obmedzenom režime a bude preberať odpad výlučne od Zmluvných partnerov. Nebude preberať odpad od žiadnych fyzických ani právnických osôb, nebude prijímať platby v hotovosti ani nie je možný žiadny podobný kontakt so zamestnancami prevádzky. Vstupná braná bude uzatvorená a vstup bude povolený iba zmluvným partnerom.

Platí do odvolania.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Usmernenie pre obce - koronavírus 289.1 kB pdf 6.3.2020
Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí 466.4 kB pdf 10.3.2020
Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí 823.6 kB pdf 10.3.2020
nariadenie starostu covid 10.3.2020 57.3 kB pdf 11.3.2020
Mimoriadna situácia vláda 282 kB pdf 12.3.2020
oznam_pre_veriacich 209.4 kB pdf 12.3.2020
Pisomne_nariadenie_starostu 119.1 kB pdf 13.3.2020
strava_korona 67.1 kB pdf 14.3.2020
UKS 13.3.2020 202.3 kB pdf 14.3.2020
Opatrenie UVZSR karantena 305.9 kB pdf 14.3.2020
Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia 443.4 kB pdf 14.3.2020
Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 štvrtá aktualizácia 13.3.2020 447.7 kB pdf 14.3.2020
opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok 182.2 kB pdf 16.3.2020
Informacie_pre_obcanov_KC_OU 143.4 kB pdf 16.3.2020
písomné nariadenie starostu 3-2020 zo 16.3.2020 122.4 kB pdf 16.3.2020
Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03 133.4 kB pdf 17.3.2020
Info_pre_poskytovatelov_soc_sluzibe 669 kB pdf 17.3.2020
odpovede_na_najcastejsie_otazky 110.9 kB pdf 18.3.2020
karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020 382.9 kB pdf 19.3.2020
Koronavírus a nakladanie s odpadom 177.9 kB pdf 20.3.2020
Navrh opatreni zameranych na pomoc ekonomike 444.4 kB pdf 26.3.2020
kam_patria_pouzite_ruska 704.5 kB pdf 26.3.2020
Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020 334.4 kB pdf 27.3.2020
Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020 408 kB pdf 27.3.2020
Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020 536.3 kB pdf 27.3.2020
Pisomne_nariadenie_starostu_ 4_2020_zo_27032020 121.5 kB pdf 27.3.2020
ochranne_pomocky 192.5 kB pdf 28.3.2020
Rozhodnutie MŠ SR od 30.3.2020 179.3 kB pdf 31.3.2020
Uzatvorenie prevadzok rezimove opatrenia HH SR 225.7 kB pdf 31.3.2020
ZMENA rezimove opatrenia HH SR 24_3_2020 uzavretie nedeľa 213.7 kB pdf 31.3.2020
169_2020 uznesenie vlády 289.7 kB pdf 31.3.2020
pisomne_nariadenie_starostu_2_4_2020 140.8 kB pdf 2.4.2020
rozsireny_nudzovy_stav 192.5 kB pdf 8.4.2020
Opatrenie_pre_nosenie_rusok 123.8 kB pdf 20.4.2020
Opatrenie_schodze_statnych_organov 163.4 kB pdf 20.4.2020
Usmernenie hlavného hygienika SR COVID-19 siedma aktualizácia 568.3 kB pdf 21.4.2020
písomné nariadenie starostu 8-2020 21.4.2020 62.3 kB pdf 21.4.2020
Otvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR 125.6 kB pdf 22.4.2020
písomné nariadenie starostu 10-2020 z 22.4.2020 113.6 kB pdf 22.4.2020
Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_sportoviska_27_4_2020 112.4 kB pdf 27.4.2020
opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby 107.8 kB pdf 6.5.2020
opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020 127.1 kB pdf 6.5.2020
písomné nariadenie starostu 11-2020 zo 6.5.2020 118.5 kB pdf 6.5.2020
19_05_2020_Opatrenie_hromadne_podujatia 117.6 kB pdf 21.5.2020
Analyza_COVID_2020 561 kB pdf 28.5.2020
Písomné nariadenie starostu 12-2020 z 28.5.2020 104.7 kB pdf 28.5.2020
111_2020 uznesenie vlády 283.5 kB pdf 12.6.2020
Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020 308.1 kB pdf 12.6.2020
Usmernenie_hh_sr_SARS_CoV_2_osma_aktualizacia 3.93 MB pdf 4.9.2020
Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva 6_9_2020 172.4 kB pdf 8.9.2020
Opatrenia regionalneho uradu 737.1 kB pdf 16.9.2020