Obec Dubová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Koronavírus - aktualizované 14.10.2020

Koronavírus - aktualizované 14.10.2020
Pravidelne aktualizované informácie pre obyvateľov obce

Podľa nariadenia starostu sú na obecnom úrade v dňoch 14. - 16.10.2020 stránkové hodiny zrušené

 

Dôležitá informácia pre verejnosť

Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):

 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd,
 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami
 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi a miestam vyššej koncentrácie ľudí
 • dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre a viac medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
 • nezúčastňovať sa hromadných podujatí, odložiť vybavovanie na úradoch, všetko čo je možné vybavte telefonicky a e-mailom
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov, kľučiek, telefónov, ovládačov elektroniky, počítačov a príslušenstva a všetkého, s čím často manipulujete
 • nosenie rukavíc, ochranného rúška alebo respirátora mimo domu nie je hanba, ale prevencia, dbajte na ich dezinfekciu po použití
 • obmedzte nakupovanie - zabezpečí jeden člen domácnosti s rukavicami a rúškom, obaly potravín dezinfikovať, zeleninu a ovocie umyť
 • pri cestovaní do práce a pobyte vonku si oblečte vonkajšiu vrstvu, ktorú budete prať po použití a na vyššej teplote
 • sledujte verejnoprávne médiá - RTVS alebo webové stránky uvzsr.sk, www.minv.sk, www.dubova.sk
 • nepodliehajte strachu a panike, správajte sa zodpovedne, zamyslite sa, ako sa dá zabrániť prenášaniu nákazy u vás doma
 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby

 

Nové opatrenia od 1.10.2020

 • Hromadné podujatia len do 50 osôb (výnimka – VŠETCI negatívny test nie starší ako 12 hodín a oznámenie 48 hodín pred podujatím na RUVZ)
 • Zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a rokovania verejnej správy (podmienky vo vyhláške)
 • VŠETKY prevádzky – podmienky pre jednotlivé druhy prevádzok sú osobitne nastavené (podmienky vo vyhláške)
 • Pre cirkvi – dodržiavanie prísnych opatrení pri cirkevných obradoch
 • Povinnosť nosiť rúško aj vonku – výnimky vo vyhláške (vzdialenosť 2 metre, deti do 3 rokov, žiaci 1.stupeň a MŠ a pod.)
 • Opatrenia hospodárskej mobilizácie – zamerané na zabezpečenie činnosti zdravotníctva, sociálnych služieb a karanténnych staníc, ostatné subjekty HM sú povinné spolupracovať....
 • Neodporúča sa organizovať podujatia pre seniorov a rodinné oslavy, posedenia
 • Obyvateľom sa odporúča očkovanie proti sezónnej chrípke a pneumóniám

 

Súhr informácií od 1.10.2020 sú aj z iných oblastí

 • Zákazy verejných a súkromných podujatí a počtu osôb na nich
 • Povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri (výnimky si pozrite – vonku rúško nemusí byť, ak ste 2 metre a viac od seba...)
 • Nové opatrenia na hraniciach
 • Opatrenia hospodárskej mobilizácie (zamerané na zabezpečenie činnosti zdravotníctva, sociálnych služieb a karanténnych staníc) – všetky subjekty hospodárskej mobilizácie sú povinné zabezpečiť pomoc a súčinnosť

 

Hromadné podujatia a prevádzky, opatrenia od 1.10.2020

 1. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb . V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.
 2. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.) a v ubytovacích 7 zariadeniach. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v prevádzkach verejného stravovania.
 3. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám výslovne zakazuje usporadúvať hromadné podujatia spoločenského charakteru (svadobné hostiny, oslavy, plesy, kary, stužkové slávnosti a pod.).

Celé znenie: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf 

 

Zrušené podujatia

https://www.zmo.sk/aktuality/zrusenie-podujati-na-mesiac-oktober-696sk.html

 

Od 14.9.2020 od 6.00 hod platí aj pre okres Pezinok

 • Hromadné podujatia exteriér – do 100, interiér – do 50 osôb (výnimka – všetci budú mať negatívny test nie starší ako 12 hodín)
 • Hromadné podujatia len do 23.00 hod. (výnimka svadba do 30 osôb)
 • Zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a rokovania verejnej správy (podmienky vo vyhláške)
 • Plavárne a kúpaliská – kapacita do 50%
 • Zariadenia stravovania a zábavy – do 23.00 hod. (okrem svadieb do 30 osôb)
 • Zákaz návštev lôžkových oddelení  zdravotníckych zariadení a interiéru sociálnych zariadení (výnimka sviatosť pomazania kňazom)
 • Pre cirkvi – dodržiavanie prísnych opatrení pri cirkevných obradoch
 • Neodporúča sa organizovať podujatia pre seniorov a rodinné oslavy, posedenia
 • Obyvateľom sa odporúča očkovanie proti sezónnej chrípke a pneumóniám

 

 

Newsletter ZMOS 4.9.2020

 

ZMOS
ZMOS požiadal poslancov parlamentu o legislatívnu aktivitu kvôli kuchynskému bioodpadu. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa listom obrátil na poslankyne a poslancov parlamentu, ktorí pôsobia v samospráve. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-poziadal-poslancov-parlamentu-o-legislativnu-aktivitu-kvoli-kuchynskemu-bioodpadu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS uspel v rokovaniach o peniaze na matriky. Združenie miest a obcí Slovenska presadilo v rokovaniach s rezortom financií navýšeniu výdavkov na činnosť matrík v roku 2020 o viac ako 1, 3 milióna eur. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-uspel-v-rokovaniach-o-peniaze-na-matriky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Pravidlá nosenia rúšok v školách
. Úrad verejného zdravotníctva zverejnil na svojej web stránke ako vybaviť žiakov do školy rúškami, ako správne použiť tvárové rúško, prečo má vôbec nosenie tvárových rúšok význam a pravidlá nosenia rúšok na školách. Viac TU https://www.zmos.sk/pravidla-nosenia-rusok-v-skolach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

               

Dôležité! Podpora udržania zamestnanosti v materských školách. Kancelária ZMOS informuje, že termín na predkladanie žiadosti  o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ bol v rámci aktualizácie oznámenia posunutý z 31.augusta 2020 na 31. december 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/dolezite--podpora-udrzania-zamestnanosti-v-materskych-skolach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Súťaž pre školy: Anketa Strom roka 2020. Súťaž pre školy - celoslovenská anketa Strom roka 2020, aj tento rok ponúka možnosť školám zapojiť sa do súťaže o výsadbový materiál na skrášlenie a spríjemnenie svojich školských areálov. Viac TU https://www.zmos.sk/sutaz-pre-skoly-anketa-strom-roka-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Slovenská pedagogická knižnica vyhlasuje 16. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 26. októbra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/najzaujimavejsie-podujatie-skolskej-kniznice-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Rokovanie NR SR. V stredu 2. septembra 2020 zasadalo parlamentné plénum, otvorili tak v poradí už 11. schôdzu NR SR. Predmetom rokovania boli najmä zákony vrátené prezidentkou SR na opätovné prerokovanie NR SR. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovanie-nr-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PROJEKTOVÉ VÝZVY
Výzva na podporu elektronabíjačiek už zverejnená
. Ministerstvo hospodárstva SR už vyhlásilo druhé kolo výzvy na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Od 2. septembra do 30. novembra môžu samosprávy, aj podnikatelia požiadať o dotáciu na vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Ide o druhé kolo tejto podpory, na ktorú je vyčlenených 650 tisíc eur. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-podporu-elektronabijaciek-uz-zverejnena-oznam/mid/405616/.html#m_405616

               

Podajte si žiadosť o grant z Medzinárodného Vyšehradského Fondu. Od 1. septembra si môžete podať žiadosť o jeden z grantov z Medzinárodného Vyšehradského fondu – Vyšehradské granty, Granty Vyšehradu+ a Strategické granty. Výzva je otvorená do 1. októbra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/podajte-si-ziadost-o-grant-z-medzinarodneho-vysehradskeho-fondu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

Newsletter ZMOS 3.9.2020

ZMOS
ZMOS vypracoval newsletter k problematike priestupkov. Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo newsletter zameraný na problematiku priestupkov v podmienkach miest a obcí. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vypracoval-newsletter-k-problematike-priestupkov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

V príprave Integrovaných územných stratégií je dôležitá dobrá spolupráca partnerov v území. Akú úlohu bude zohrávať sociálno-ekonomické partnerstvo v území v Integrovaných územných stratégiách v budúcom programovom období ? Kto bude rozhodovať o alokácii zdrojov do regiónov ? Budú môcť samosprávy čerpať finančné zdroje zo všetkých politických cieľov EÚ? Na tieto a ďalšie otázky odpovedali zástupcovia rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na stretnutí prípravnej fáze nového programového obdobia  2021 – 2027 v mestách obciach a regiónoch, ktoré zorganizovalo ZMOS minulý týždeň v Bešeňovej. Viac TU https://www.zmos.sk/v-priprave-integrovanych-uzemnych-strategii-je-dolezita-dobra-spolupraca-partnerov-v-uzemi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ENVIFOROND
Špecifikácia činností podpory Envirofondu na rok 2021. Environmentálny fond zverejnil  na svojom webovom sídle dokumenty vo vzťahu k špecifikácii činností podpory na rok 2021. Termín predkladania žiadostí je do 15. decembra 2020 (vrátane). Viac TU https://www.zmos.sk/specifikacia-cinnosti-podpory-envirofondu-na-rok-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Digitálni koordinátori na školách
. Od septembra bude na desiatich školách prebiehať pilotná fáza programu koordinátorov digitálnych kompetencií, ktorého cieľom je zlepšiť vzdelávanie v oblasti informatiky a pomôcť školám efektívne využívať digitálne technológie. Viac TU https://www.zmos.sk/digitalni-koordinatori-na-skolach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚVZ
Bližšie k opatreniam pre verejné kultúrne podujatia v súvislosti s Covid-19
. Ministerstvo kultúry SR zosumarizovalo opatrenia  pre umelecké predstavenia a verejné kultúrne podujatia platné od 1. septembra 2020, ktoré vyplývajú z nových opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Vzťahujú sa medzi iným aj na divadlá, kiná, koncertné sály a iné umelecké centrá a tiež na organizáciu verejných kultúrnych podujatí. Viac TU https://www.zmos.sk/blizsie-k-opatreniam-pre-verejne-kulturne-podujatia-v-suvislosti-s-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Nové usmernenie hlavného hygienika
. Úrad verejného zdravotníctva vydal v poradí už ôsmu aktualizáciu Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-I9. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-usmernenie-hlavneho-hygienika-oznam/mid/405616/.html#m_405616

               

Zoznam bezpečných krajín a nový hraničný režim s Ukrajinou. Ministerstvo vnútra SR zverejnilo nový zoznam krajín bez obmedzenia hraničného režimu a súčasne zverejnila aj štáty, ktoré pribudli na zoznam rizikových krajín. Viac TU https://www.zmos.sk/zoznam-bezpecnych-krajin-a-novy-hranicny-rezim-s-ukrajinou-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

GRANTY
Výzva pre malé projekty z Fondu SK-NIC. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie informuje o výzve Fondu SK-NIC, ktorá je spustená od 1. septembra 2020. Podať žiadosť o grant si môžu žiadatelia do 15. októbra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-pre-male-projekty-z-fondu-sk-nic-oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Usmernenie_hh_sr_SARS_CoV_2_osma_aktualizacia 3.93 MB pdf 4.9.2020
Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva 6_9_2020 172.4 kB pdf 8.9.2020
Opatrenia regionalneho uradu 737.1 kB pdf 16.9.2020
30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP 141.4 kB pdf 1.10.2020
Uznesenie vlády číslo 587 - vyhlásenie núdzového stavu 145.9 kB pdf 1.10.2020
01_10_2020_opatrenia_ruska 111.4 kB pdf 1.10.2020
ZZ_2020_269_20201001 193.9 kB pdf 1.10.2020
01_10_2020_OLP_7693_2020_opatrenie_hranice 158.1 kB pdf 1.10.2020
587_2020 280.2 kB pdf 1.10.2020
final_opatrenia_ruska_15_10 111.1 kB pdf 15.10.2020
final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10 138.9 kB pdf 15.10.2020
písomné nariadenie starostu 15-2020 z 13.10.2020 109.6 kB pdf 20.10.2020